Naturvetenskapsprogrammet

Med inriktningarna: Naturvetenskap - Naturvetenskap & samhälle

Ger dig som är intresserad av naturvetenskap och laborationer den högsta behörigheten för högskolestudier.

Vårt nära samarbete med universitetet ger dig en bra grund för kommande högskolestudier. Det är också inspirerande att gå på deras populärvetenskapliga föreläsningar!

Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

Har du ett stort intresse eller en särskild talang inom exempelvis matematik och naturvetenskap?

Inom vår profil science på naturvetenskapliga programmet har du möjlighet att fördjupa dina intressen och kunskaper och nå långt i dina profilämnen.

Vill du:

  • få träning i vetenskapligt arbetssätt
  • bli mer förberedd för vidare studier med extra goda grundkunskaper
  • använda engelska språket som en röd tråd i utbildningen, då är profil science på naturvetenskapliga programmet något för dig!

Innehåll:

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Sammanlagt 450 p

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Sammanlagt 1150 p

Inriktning naturvetenskap

Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Sammanlagt 400 p
Med möjlighet att välja profil ”Science”

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Ett naturvetenskapligt ämne:
Biologi 2 100
eller
Fysik 2 100
eller
Kemi 2 100
Sammanlagt 300 p

Individuellt val

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Ensemble 1 100
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och företagande 100
Moderna språk 100-200
Matematik 100-200
Filosofi 1 50
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Sammanlagt 200 p

Programfördjupningar

Naturvetenskaplig specialisering:
– Kemi 100
– Fysik 100
– Biologi 100
Biologi 2 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Entreprenörskap och företagande 100
Filosofi 1 50
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Moderna språk 100-300
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Internationell ekonomi 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Sammanlagt 2-300 p

Poäng för examen: 2500