Samhällsvetenskapsprogrammet

Med inriktningarna: Beteendevetenskap - Samhällsvetenskap

Ger dig som vill studera människa och samhälle goda förutsättningar för framtida studier.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. På samhällsprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom bland annat samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter.

Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Inom inriktningen beteendevetenskap får du läsa mer om samhällskunskap, ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi samt sociologi.

Inom inriktningen samhällsvetenskap får du lära dig mer om samhällsvetenskap, geografi, historia och religion.

Alla elever läser dessutom moderna språk där vi under tredje läsåret genomför studieresor för de elever som väljer att fördjupa sig i och läsa mer språk.

Innehåll

Programgemensamma karaktärsämnen

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Sammanlagt 300 p

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Sammanlagt 1150 p

Inriktning samhällsvetenskap

Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Sammanlagt 450 p

Inriktning beteendevetenskap

Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Sammanlagt 450

Individuellt val

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Ensemble 1 100
Företagsekonomi 1 100
Entreprenörskap och företagande 100
Moderna språk 100-200
Biologi 1 100
Kemi 1 100
Fysik 1 150
Matematik 100-200
Privatjuridik 100
Sammanlagt 200 p

Programfördjupningar

Internationell ekonomi 100
Religionskunskap 2 50
Historia 3 100
Biologi 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Geografi 1 100
Historia 2 a 100
Rätten och samhället 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 3 b 100
Matematik 4 100
Moderna språk 100-300
Naturkunskap 2 100
Kommunikation 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Sociologi 100
Sammanlagt 300 p

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100 p

Poäng för examen: 2500