Teknikprogrammet

Med inriktning - Teknikvetenskap

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter.

Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningen teknikvetenskap som bland annat ger fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik.

Fokus kommer att vara på skapande, design, programmering, simulering och kunskaper i teknikvetenskapens arbetsmetoder.

Behovet av tekniskt utbildade personer, i synnerhet ingenjörer, ökar kraftigt. Samhället går mot alltmer automatiserade produktionsprocesser med ”intelligent robotik”.

Med inriktning: TEKNIKVETENSKAP

Innehåll

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever men i olika stor utsträckning beroende på program.

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/svenska som andra språk 1 100
Svenska 2/svenska som andra språk 2 100
Svenska 3/svenska som andra språk 3 100
Sammanlagt 1100

Individuellt val

Du kan även välja kurser från programfördjupningarna som individuellt val.

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Internationell ekonomi 100
Ensemble 1 100
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Rätten och samhället 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Sammanlagt 200
+ alla kurser från programfördjupning

Inriktning teknikvetenskap

Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100
Sammanlagt 300

Programfördjupningar

Kurserna på den här sidan väljer du för programfördjupning.

Naturvetenskaplig specialisering:
– Kemi

– Fysik

– Biologi

100

100

100

Teknik specialisering 100
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Entreprenörskap & företagande 100
Filosofi 1 50
Geografi 1 100
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Historia 1a 50
Historia 2a 100
Ledarskap och organisation 100
Kemi 2 100
Kommunikation 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Moderna språk 100-300
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Sammanlagt 400
(varav 100 p programmering 1)

Programgemensamma karaktärsämnen

De här kurserna läser alla på Teknikprogrammet.

Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 100
Sammanlagt 350

Poäng för examen: 2500