Ansökan till gymnasiet

Intagningskraven för att komma in på Minervagymnasium är att man har godkända slutbetyg i ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, plus 9 andra ämnen.

Vi är en godkänd gymnasiefriskola med riksintag, vilket innebär att du kan söka skolan oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning.

Ta gärna reda på om du får inackorderingstillägg från CSN om du söker en gymnasieutbildning som redan finns i din hemkommun. Det är inte alltid tillägget betalas ut i sådana fall.

Ansökningen görs via gymnasieintagningen.nu