Naturvetenskapsprogrammet

Med inriktningarna: Naturvetenskap - Naturvetenskap & samhälle

Ger dig som är intresserad av naturvetenskap och laborationer den högsta behörigheten för högskolestudier.

Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta högskoleutbildningarna.

För dig som vill fördjupa dig mer inom naturvetenskap erbjuder vi Nat Science.

Profilen Natur-Science vänder sig till dig som vill ha breddade och fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och teknik.
Här har du möjlighet att läsa kurser som exempelvis matematik i snabbare takt, arbeta med mer komplexa problem inom naturvetenskapliga kurser eller nya teknikutmaningar som ligger utanför kursers innehåll.

Du får träning i designprocessen, som innefattar allt från idé och modeller till klimatsmarta produkter/tjänster. Inslag av tvärvetenskapliga och verkliga projektarbeten förekommer regelbundet. Där få du öva på tekniska förmågor som att programmera, göra ritningar, datorberäkningar, simuleringar m.m. Du tränar även andra förmågor som att jobba i team, skriva rapporter och hålla muntliga presentationer.

Med jämna mellanrum förekommer även aktiviteter kopplade till en naturvetenskaplig fördjupningskurs. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara besök på universitet och olika företag samt inspirationsföreläsningar eller tester/utvärderingar av modern teknisk utrustning från universitetet. Efter kursens slut får du dessutom ett diplom som du kan lägga till dina meriter.

Du kan också få möjlighet till att läsa kurser i ett snabbare tempo. Minervagymnasium deltar ofta i tävlingar inom matematik, naturvetenskap och teknik där vi rönt fina resultat i ett nationellt perspektiv.

Innehåll:

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever men i olika stor utsträckning beroende på program.

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 c 100
Matematik 2 c 100
Matematik 3 c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Sammanlagt 1150 p

Individuellt val

Du kan även välja kurser från programfördjupningarna som individuellt val.

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Ensemble 1 100
Privatjuridik 100
Rätten och samhället 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Sammanlagt 200 p
+ alla kurser från programfördjupning

Inriktning naturvetenskap

Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Sammanlagt 400 p
Med möjlighet att välja Nat Science.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi 2 100
eller
Fysik 2 100
eller
Kemi 2 100
Sammanlagt 300 p

Programfördjupningar

Kurserna på den här sidan väljer du för programfördjupning.

Naturvetenskaplig specialisering:
– Kemi 100
– Fysik 100
– Biologi 100
– Biologi 2 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Fysik 2 100
Historia 2a 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Nat science kommer
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 3 100
Internationell ekonomi 100
Teknik 1 150
Teknik 2 100
Träningslära 1 100
Retorik 100
Sammanlagt 200-300 p

Programgemensamma karaktärsämnen

De här kurserna läser alla på Naturvetenskapsprogrammet.

Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Sammanlagt 450 p

Poäng för examen: 2500