Nyheter

Albin och Kungen

Albin Bider i årskurs tre på Minervagymnasium fick presentera sitt fantastiska gymnasiearbete för kungen på slottet. Albin har undersökt rörelsemönstret hos öring i Tärnasjöns vattensystem där Kungen har stuga och fiskevatten, för att skapa underlag för fiskeförvaltningsåtgärder i området.