Samhällsvetenskapsprogrammet

Med inriktningarna: Beteendevetenskap - Samhällsvetenskap - Medier, information & kommunikation

För dig som är intresserad av människors beteende och samhället i stort.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Där du förbereds för vidare studier på universitet och högskola inom bland annat mediekunskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter.

Minervagymnasium erbjuder inriktningarna beteendevetenskap, samhällsvetenskap och medier, information och kommunikation.

Inom inriktningen beteendevetenskap får du läsa mer om samhällskunskap, ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi samt sociologi. Inom inriktningen samhällsvetenskap får du lära dig mer om samhällsvetenskap, geografi, historia och religion. Inom inriktningen medier, information och kommunikation får du en ökad kunskap om medier, i form av medieproduktion, journalistik och mediernas roll i samhället.

Minervagymnasium deltar i European Youth Parliament (EYP) och har där rönt fina framgångar

.

Med inriktningarna:
• BETEENDEVETENSKAP • SAMHÄLLSVETENSKAP
• MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION

Innehåll

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever men i olika stor utsträckning beroende på program.

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Sammanlagt 1150 p

Individuellt val

Du kan även välja kurser från programfördjupningarna som individuellt val.

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Träningslära 1 100
Ensemble 1 100
Entreprenörskap 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Privatjuridik 100
Teknik 1 150
Sammanlagt 200 p
+ alla kurser från programfördjupning

Inriktning beteendevetenskap

Här väljer du din inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet.

Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Sammanlagt 450

Inriktning samhällsvetenskap

Här väljer du din inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet.

Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Sammanlagt 450 p

Inriktning medier, information & kommunikation

Här väljer du din inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet.

Journalistik, reklam & information 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle & kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sammanlagt 450 p

Programfördjupningar

Kurserna på den här sidan väljer du för programfördjupning.

Internationell ekonomi 100
Religionskunskap 2 50
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Historia 2 a 100
Journalistik, reklam & information 100
Rätten och samhället 100
Matematik 3 b 100
Matematik 4 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle & kommunikation 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Naturkunskap 2 100
Retorik 100
Samhällskunskap 3 100
Programmering 100
Sociologi 100
Ledarskap & organisation 100
Sammanlagt 300 p

Programgemensamma karaktärsämnen

De här kurserna läser alla på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Sammanlagt 300 p

Poäng för examen: 2500