Sök till 4:e tekniskt år

Nu kan du söka för ett 4:e år på Teknikprogrammet

Behörighetskrav/villkor för antagande på Minervagymnasium:

  • Examensbevis från teknikprogrammet eller motsvarande likvärdig utbildning.
  • Du måste påbörja dina studier senast det kalenderår som du fyller 22 år.
  • Lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng. I de godkända betygen ska följande ingå: Teknik 1, Matematik 3, Fysik 1a, Kemi 1, Engelska 6, Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3.
  • Som kompletterande behörighetskrav krävs godkända betyg på kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll. Minervagymnasium erbjuder en preparandkurs innan skolstart om du ej innehar dessa kurser.

Komplettering av ansökan med examensbevis för dig som studerat på en annan skola:

Om du inte har studerat på Minervagymnasium behöver du skicka en vidimerad kopia av ditt examensbevis, som ska vara Minervagymnasium tillhanda senast 17 juni 2022. Skicka in ditt examensbevis till info@minervagymnasium.se

Fjärde teknikåret gör dig redo för arbetslivet direkt eller till vidare studier på högskola eller universitet. Välkommen med din ansökan!