• Minervagymnasium är skolan för dig som vill ha en god grund för vidare studier och ett spännande arbetsliv. Vår ambition ända sedan starten har varit att skapa de bästa förutsättningarna för kunskap och bildning.

  Vi har välutbildade lärare och skolan är placerad i anslutning till Umeå Universitet. Därför erbjuder vi tre studieförberedande program, det naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och det ekonomiska.

   

  Vi erbjuder en trygg och kunskapsorienterad arbetsmiljö med goda möjligheter till ett aktivt idrottsliv.

  Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av vår verksamhet och våra samarbeten med universitet och näringslivet för att ge dig bästa möjliga förberedelse för vidare studier och arbetsliv.

 • Du som har höga ambitioner både inom dina studier och som idrottsutövare får här på Minervagymnasium ett gediget upplägg där det ges möjlighet till båda delarna. Här har vi resurserna och flexibiliteten att skräddarsy ett upplägg som passar just dig och dina ambitioner.

  Den dagliga undervisningen sker på IKSU sport. Innebandyträningarna bedrivs under ledning av lärare och tränare från IKSU innebandy. Fotbollsträningarna bedrivs av lärare och tränare med erfarenhet av elitfotboll både som spelare och tränare.

   

  Även i idrotter som ex beachvolleyboll, badminton, handboll, skidor och simning, har vi både undervisande lärare och kompetenta tränare i den specifika idrotten.

   

  Utöver undervisningen deltar vi i skol-SM i fotboll, futsal och innebandy.

  Vi anser att fysisk aktivitet och god kosthållning är viktiga förutsättningar för att nå goda studieresultat.

  Vi förser alla elever med guldkort på IKSU. Idrottsundervisningen äger i huvudsak rum på och i anslutning till IKSU sport.

  Du kan, utöver idrottsundervisningen, fritt nyttja utbudet som finns på IKSU sport och IKSU plus. 

  Du äter skollunch på restauranger på Campus, vilka ligger ett par minuters promenadväg från skolan.

   

  För att ge kunskaper om fysisk aktivitet och ge verktyg för att kunna göra aktiva och hälsosamma val erbjuds du även kurser i träningslära.

 • Vi anser att språkkunskaper blir allt viktigare i en globaliserad värld. Vi erbjuder kurser i franska, spanska och tyska. Om du väljer att fördjupa dig i ditt moderna språk, finns det möjlighet att delta i en studieresa till målspråkslandet.

  Vi har också inlett samarbeten kring långtidsutbyten med några länder.

  Du som studerar på gymnasiet får studiehjälp. Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.
  Grundläggande krav är att du är 16–20 år och studerar på heltid. Extra tillägg och inack- orderingstillägg måste du själv ansöka om.

  Om du fyllt 20 kan du söka studiemedel eller om du är utländsk medborgare kan du ansöka om grundläggande rätt till studiestöd.

   

  Läs mer på www.csn.se

  Elever som går på Minervagymnasium har samma rätt till busskort som elever på en kommunal skola.

  Kommunen står för elevers dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km.

  På Minervagymnasium får alla elever tillgång och möjlighet till kurser för programtillverkaren Adobes Creative Suite (InDesign, Illustrator och Photoshop).

  Vi har en elevtidning där eleverna är ansvariga för hela produktionen. Ett redaktionsråd jobbar tätt tillsammans med layoutansvarig för att komma så nära en riktig tidning som möjligt.

   

  Med kurserna i Creative Suite får du även en god grund att stå på när du ska sätta ihop ditt CV, skriva ditt gymnasiearbete eller om du driver ett UF-företag.

 • Det bästa med Minerva gymnasium är skolans kompetenta och engagerade lärare. Uppgifterna är varierade och lärarna ger oss bra respons. Samarbetet med Universitetet väldigt bra. Att få vara i riktiga laborationssalar under fysiken och kemin känns proffsigt och det är även mycket bra i studieförberedande syfte.

   

  Helena Sunesson

  Jag skulle välja Minerva därför att både studierna och miljön på skolan har ett enormt gott rykte. Och det är verkligen inte obefogat! Handplockade lärare, bra studiemiljö, ingen mobbning eller vandalism.

  Minerva erbjuder goda chanser för alla elever och det gör de med besked!

   

  Clarence C Andersson

  Minerva gymnasium är en plats präglat av en personlig atmosfär där den individuella utvecklingen får flöda fritt. Där finns engagerade lärare som alltid, lika positivt ställer upp och uppmuntrar oss elever till att ta vara på vår nyfikenhet, den viktigaste källan till kunskap och framtiden.

   

  Julia Holm

 • Intagningskraven för att komma in på Minerva gymnasium är att man har godkända slutbetyg i ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, plus 9 andra ämnen.

  Vi är en godkänd gymnasiefriskola med riksintag, vilket innebär att du kan söka skolan oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning.

  Ta gärna reda på om du får inackorderingstillägg från CSN om du söker en gymnasieutbildning som redan finns i din hemkommun. Det är
  inte alltid tillägget betalas ut i sådana fall.


  Ansökningen görs via
  gymnasieintagningen.nu

 • Ger dig som är intresserad av naturvetenskap och laborationer den högsta behörigheten för högskolestudier.

 • Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

  Har du ett stort intresse eller en särskild talang inom exempelvis matematik och naturvetenskap?

   

  Inom vår profil science på naturvetenskapliga programmet har du möjlighet att fördjupa dina intressen och kunskaper och nå långt i dina profilämnen.

  Vill du:

   

  – få träning i vetenskapligt arbetssätt

   

  – bli mer förberedd för vidare studier med extra goda grundkunskaper

   

  – använda engelska språket som en röd tråd i utbildningen, då är profil science på naturvetenskapliga programmet något för dig!

  • Gymnasiegemensamma ämnen

   • 100
    Engelska 5
   • 100
    Engelska 6
   • 100
    Historia 1 b
   • 100
    Idrott och hälsa 1
   • 100
    Matematik 1 c
   • 100
    Matematik 2 c
   • 100
    Matematik 3 c
   • 50
    Religionskunskap 1
   • 100
    Samhällskunskap 1 b
   • 100
    Svenska 1
   • 100
    Svenska 2
   • 100
    Svenska 3
   • eller
   • 100
    Svenska som andraspråk 1
   • 100
    Svenska som andraspråk 2
   • 100
    Svenska som andraspråk 3
   • 1150 p
    Sammanlagt

   Programgemensamma karaktärsämnen

   • 100
    Biologi 1
   • 150
    Fysik 1
   • 100
    Kemi 1
   • 100
    Moderna språk
   • 450 p
    Sammanlagt
  • Inriktning naturvetenskap

   • 100
    Biologi 2
   • 100
    Fysik 2
   • 100
    Kemi 2
   • 100
    Matematik 4
   • 400 p
    Sammanlagt
   • Med möjlighet att välja profil "Science"

   Inriktning naturvetenskap och samhälle

   • 100
    Geografi 1
   • 100
    Samhällskunskap 2
   • Ett naturvetenskapligt ämne:
   • 100
    Biologi 2
   • eller
   • 100
    Fysik 2
   • eller
   • 100
    Kemi 2
   • 300 p
    Sammanlagt
  • Programfördjupningar

   • Naturvetenskaplig specialisering:
   • 100
    – Kemi
   • 100
    – Fysik
   • 100
    – Biologi
   • 100
    Biologi 2
   • 100
    Engelska 7
   • 100
    Entreprenörskap
   • 100
    Entreprenörskap och företagande
   • 50
    Filosofi 1
   • 100
    Fysik 2
   • 100
    Fysik 3
   • 100
    Geografi 1
   • 100
    Historia 2a
   • 100
    Kemi 2
   • 100
    Matematik 4
   • 100
    Matematik 5
   • 100
    Matematik – specialisering
   • 100-300
    Moderna språk
   • 50
    Psykologi 1
   • 50
    Psykologi 2a
   • 50
    Religionskunskap 2
   • 100
    Samhällskunskap 2
   • 100
    Samhällskunskap 3
   • 100
    Internationell ekonomi
   • 100
    Träningslära 1
   • 100
    Träningslära 2
   • 2-300 p
    Sammanlagt

   Individuellt val

   • 100
    Idrott och hälsa 2
   • 100
    Idrott och hälsa - specialisering 1
   • 100
    Idrott och hälsa - specialisering 2
   • 100
    Träningslära 1
   • 100
    Träningslära 2
   • 100
    Ensemble 1
   • 100
    Företagsekonomi 1
   • 100
    Entreprenörskap och företagande
   • 100-200
    Moderna språk
   • 100-200
    Matematik
   • 50
    Filosofi 1
   • 100
    Privatjuridik
   • 50
    Psykologi 1
   • 50
    Psykologi 2a
   • 200 p
    Sammanlagt
  Poäng för examen: 2500
 • Ger dig med sikte på företagsvärlden goda kompetenser inom ekonomi och ledarskap.

 • Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

  Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningen ekonomi. Det innebär att du kommer läsa kurser som ger dig gedigna kunskaper inom både företags– och samhällsekonomi.

  Utbildningen avslutas med att du, tillsammans med kamrater på skolan, får starta och driva ett eget företag. Vi deltar alltid i UF-mässan och har där rönt fina framgångar. Vill du fördjupa dig i juridik så har du också möjlighet att välja till kurser inom detta ämne.

  • Gymnasiegemensamma ämnen

   • 100
    Engelska 5
   • 100
    Engelska 6
   • 100
    Historia 1 b
   • 100
    Idrott och hälsa 1
   • 100
    Matematik 1 b
   • 100
    Matematik 2 b
   • 100
    Naturkunskap 1b
   • 50
    Religionskunskap 1
   • 100
    Samhällskunskap 1 b
   • 100
    Samhällskunskap 2
   • 100
    Svenska 1
   • 100
    Svenska 2
   • 100
    Svenska 3
   • eller
   • 100
    Svenska som andraspråk 1
   • 100
    Svenska som andraspråk 2
   • 100
    Svenska som andraspråk 3
   • 1150 p
    Sammanlagt

   Programgemensamma karaktärsämnen

   • 100
    Företagsekonomi 1
   • 100
    Privatjuridik
   • 100
    Moderna språk 1
   • 50
    Psykologi 1
   • 350 p
    Sammanlagt
  • Inriktning ekonomi

   • 100
    Entreprenörskap och företagande
   • 100
    Företagsekonomi 2
   • 100
    Matematik 3 b
   • 300 p
    Sammanlagt
  • Programfördjupningar

   • 100
    Entreprenörskap
   • 100
    Marknadsföring
   • 100
    Internationell ekonomi
   • 100
    Affärsjuridik
   • 100
    Rätten och samhället
   • 50
    Psykologi 2 a
   • 50
    Filosofi 1
   • 100
    Engelska 7
   • 100
    Geografi 1
   • 100
    Historia 2 a
   • 100
    Ledarskap och organisation
   • 100
    Matematik 4
   • 100-300
    Moderna språk
   • 100
    Naturkunskap 2
   • 50
    Religionskunskap 2
   • 100
    Samhällskunskap 3
   • 100
    Sociologi
   • 300 p
    Sammanlagt

   Individuellt val

   • 100
    Idrott och hälsa 2
   • 100
    Idrott och hälsa - specialisering 1
   • 100
    Idrott och hälsa - specialisering 2
   • 100
    Träningslära 1
   • 100
    Träningslära 2
   • 100
    Ensemble 1
   • 100-200
    Moderna språk
   • 100
    Biologi 1
   • 100
    Kemi 1
   • 150
    Fysik 1
   • 100-200
    Matematik
   • 50
    Filosofi 1
   • 50
    Psykologi 2a
   • 200 p
    Sammanlagt

   Gymnasiearbete

   • 100 p
    Gymnasiearbete
  Poäng för examen: 2500
 • Ger dig som vill studera människa och samhälle goda förutsättningar för framtida studier.

 • Samhällsvetenskaps- programmet är ett högskoleförberedande program. På samhällsprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom bland annat samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter.

   

  Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

   

  Inom inriktningen beteendevetenskap får du läsa mer om samhällskunskap, ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi samt sociologi. 

   

  Inom inriktningen samhällsvetenskap får du lära dig mer om samhällsvetenskap, geografi, historia och religion. 

  Alla elever läser dessutom moderna språk där vi under tredje läsåret genomför studieresor för de elever som väljer att fördjupa sig i och läsa mer språk.

  • Gymnasiegemensamma ämnen

   • 100
    Engelska 5
   • 100
    Engelska 6
   • 100
    Historia 1 b
   • 100
    Idrott och hälsa 1
   • 100
    Matematik 1 b
   • 100
    Matematik 2 b
   • 100
    Naturkunskap 1b
   • 50
    Religionskunskap 1
   • 100
    Samhällskunskap 1 b
   • 100
    Svenska 1
   • 100
    Svenska 2
   • 100
    Svenska 3
   • eller
   • 100
    Svenska som andraspråk 1
   • 100
    Svenska som andraspråk 2
   • 100
    Svenska som andraspråk 3
   • 1150 p
    Sammanlagt

   Programgemensamma karaktärsämnen

   • 50
    Filosofi 1
   • 200
    Moderna språk
   • 50
    Psykologi 1
   • 300 p
    Sammanlagt
  • Inriktning beteendevetenskap

   • 100
    Ledarskap och organisation
   • 100
    Kommunikation
   • 50
    Psykologi 2a
   • 100
    Samhällskunskap 2
   • 100
    Sociologi
   • 450 p
    Sammanlagt

   Inriktning samhällsvetenskap

   • 100
    Geografi 1
   • 100
    Historia 2a
   • 50
    Religionskunskap 2
   • 100
    Samhällskunskap 2
   • 100
    Samhällskunskap 3
   • 450 p
    Sammanlagt
  • Programfördjupningar

   • 100
    Internationell ekonomi
   • 50
    Religionskunskap 2
   • 100
    Historia 3
   • 100
    Biologi 1
   • 100
    Engelska 7
   • 100
    Entreprenörskap
   • 100
    Geografi 1
   • 100
    Historia 2 a
   • 100
    Rätten och samhället
   • 100
    Ledarskap och organisation
   • 100
    Matematik 3 b
   • 100
    Matematik 4
   • 100-300
    Moderna språk
   • 100
    Naturkunskap 2
   • 100
    Kommunikation
   • 100
    Samhällskunskap 2
   • 100
    Samhällskunskap 3
   • 100
    Sociologi
   • 300 p
    Sammanlagt

   Individuellt val

   • 100
    Idrott och hälsa 2
   • 100
    Idrott och hälsa - specialisering 1
   • 100
    Idrott och hälsa - specialisering 2
   • 100
    Träningslära 1
   • 100
    Träningslära 2
   • 100
    Ensemble 1
   • 100
    Företagsekonomi 1
   • 100
    Entreprenörskap och företagande
   • 100-200
    Moderna språk
   • 100
    Biologi 1
   • 100
    Kemi 1
   • 150
    Fysik 1
   • 100-200
    Matematik
   • 100
    Privatjuridik
   • 200 p
    Sammanlagt

   Gymnasiearbete

   • 100 p
    Gymnasiearbete
  Poäng för examen: 2500

Glaciärgatan 2, 907 27 Umeå info@minervagymnasium.se 090-70 25 65