Ekonomiprogrammet

Med inriktning - Ekonomi

Ger dig med sikte på företagsvärlden goda kompetenser inom ekonomi och ledarskap.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningen ekonomi. Det innebär att du kommer läsa kurser som ger dig gedigna kunskaper inom både företags– och samhällsekonomi.

Utbildningen avslutas med att du, tillsammans med kamrater på skolan, får starta och driva ett eget företag. Vi deltar alltid i UF-mässan och har där rönt fina framgångar. Vill du fördjupa dig i juridik så har du också möjlighet att välja till kurser inom detta ämne.

Innehåll

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 1 100
Psykologi 1 50
Sammanlagt 350 p

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Sammanlagt 1150 p

Inriktning ekonomi

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 b 100
Sammanlagt 300 p

Programfördjupningar

Entreprenörskap 100
Marknadsföring 100
Internationell ekonomi 100
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2 a 50
Filosofi 1 50
Engelska 7 100
Geografi 1 100
Historia 2 a 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 4 100
Moderna språk 100-300
Naturkunskap 2 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 3 100
Sociologi 100
Sammanlagt 300 p

Individuellt val

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Ensemble 1 100
Moderna språk 100-200
Biologi 1 100
Kemi 1 100
Fysik 1 150
Matematik 100-200
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Sammanlagt 200 p

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100

Poäng för examen: 2500

[/gdlr_column]
[/gdlr_row]