Välkommen till Minervagymnasium

Minervagymnasium är skolan för dig som vill ha en god grund för vidare studier och ett spännande arbetsliv.
Vi är en av Sveriges absolut modernaste gymnasieskolor. Skolan är placerad i nära anslutning till Umeå universitet, vilket vi har ett nära samarbete med. Vi har engagerade, välutbildade och behöriga lärare som ger dig en mycket god grund för vidare studier. Minervagymnasium har mycket goda studieresultat med lugn inlärningsmiljö, vilket ger möjlighet att göra stora delar av studierna under lektionstid. Vi erbjuder fyra studieförberedande program med möjlighet till profilering.

Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Läs mer >>

Naturvetenskapsprogrammet
Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Genom programmets bredd och möjlighet till fördjupning inom många olika områden får du även behörighet till de flesta högskoleutbildningarna. Läs mer >>

Samhällsvetenskapsprogrammet
På samhällsprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom bland annat samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Läs mer >>

Teknikprogrammet
Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Läs mer >>

Framtid
Vårt nära samarbete med universitetet ger dig en bra grund för kommande högskolestudier. Det är också inspirerande att gå på deras populärvetenskapliga föreläsningar!

Arbetsmiljö
Undervisningen sker i vår moderna nybyggda skola, granne med IKSU. Lunch serveras i vår egen restaurang. Du får också guldkort på IKSU. Ordning och reda samt en lugn inlärnings miljö låter dig vara den du är och får dig att växa som människa.

Kompetens
Alla elever får tillgång till en egen Macbook som används i undervisningen och medför en god datorvana. Våra lärare är välutbildade och närvarande.