Ekonomiprogrammet

Med inriktningarna: Ekonomi - Juridik

Ger dig som har sikte på företagsvärlden god kompetens inom ekonomi och ledarskap.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningarna ekonomi och juridik. Det innebär att du kommer läsa kurser som ger dig gedigna kunskaper inom juridik, företags- och samhällsekonomi.

Är du intresserad av teknik och design kan du välja exempelvis teknik 1 kursen, vilket är en bra kombination för ekonomi, företagande samt inför produktutveckling.

Tillsammans med kamrater på skolan ges du möjlighet att starta och driva ett eget företag. Vi deltar alltid på UF-mässan och har där rönt fina framgångar i ett nationellt perspektiv.

Med inriktningarna:
• EKONOMI • JURIDIK

Innehåll

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever men i olika stor utsträckning beroende på program.

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1 b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 b 100
Matematik 2 b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Sammanlagt 1250 p

Individuellt val

Du kan även välja kurser från programfördjupningarna som individuellt val.

Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Träningslära 1 100
Ensemble 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Teknik 1 150
Sammanlagt 200 p
+ alla kurser från programfördjupning

Inriktning ekonomi

Här väljer du din inriktning inom Ekonomiprogrammet.

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3 b 100
Sammanlagt 300 p

Inriktning juridik

Här väljer du din inriktning inom juridikprogrammet.

Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Sammanlagt 300 p

Programfördjupningar

Kurserna på den här sidan väljer du för programfördjupning.

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Internationell ekonomi 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2 a 50
Engelska 7 100
Historia 2 a 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Medier, samhälle & kommunikation 1 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Naturkunskap 2 100
Programmering 1 100
Religionskunskap 2 50
Retorik 100
Samhällskunskap 3 100
Sociologi 100
Sammanlagt 300 p

Programgemensamma karaktärsämnen

De här kurserna läser alla på Ekonomiprogrammet.

Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 1 100
Psykologi 1 50
Sammanlagt 350 p

Poäng för examen: 2500