Teknikprogrammet

Med inriktning - Teknikvetenskap

Behovet av tekniskt utbildade personer, i synnerhet ingenjörer, ökar kraftigt. Samhället går mot alltmer automatiserade produktionsprocesser med ”intelligent robotik”.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Hos oss får du möjlighet att läsa moderna språk och biologi så att du får en bredare behörighet samt höja ditt betygsnitt med hjälp av meritpoäng.

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Fokus ligger på skapande, design, programmering, simulering och kunskaper i teknikvetenskapens arbetsmetoder.

Varje år anordnar Teknikprogrammet en robottävling på Minervagymnasium.

Med inriktning: TEKNIKVETENSKAP

Innehåll

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete 100

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla elever men i olika stor utsträckning beroende på program.

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/svenska som andra språk 1 100
Svenska 2/svenska som andra språk 2 100
Svenska 3/svenska som andra språk 3 100
Sammanlagt 1100

Individuellt val

Du kan även välja kurser från programfördjupningarna som individuellt val.

Företagsekonomi 1 100
Idrott och hälsa 2 100
Idrott och hälsa – specialisering 1 100
Idrott och hälsa – specialisering 2 100
Internationell ekonomi 100
Ensemble 1 100
Privatjuridik 100
Medier, samhälle och kommunikation 100
Rätten och samhället 100
Träningslära 1 100
Sammanlagt 200
+ alla kurser från programfördjupning

Inriktning teknikvetenskap

Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100
Sammanlagt 300

Programfördjupningar

Kurserna på den här sidan väljer du för programfördjupning.

Naturvetenskaplig specialisering:
– Kemi

– Fysik

– Biologi

100

100

100

Teknik specialisering 100
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Historia 1a2 50
Kemi 2 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Psykologi 1a 50
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sammanlagt 400
(varav 100 p programmering 1)

Programgemensamma karaktärsämnen

De här kurserna läser alla på Teknikprogrammet.

Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 100
Sammanlagt 350

Poäng för examen: 2500